Categorie: Stiri

Iuliu Maniu şi singurătatea libertăţii

Iuliu Maniu şi singurătatea libertăţii

Într-un îndepărtat noiembrie al anului 1947, în sala de judecată saturată de ură, înfruntând un tribunal militar ai cărui membri erau vechii complici ai dictaturii lui Ion Antonescu, Iuliu Maniu, Ion Mihalache şi colegii lor de lot îşi primeau sentinţele. Duşmanii poporului erau, în Regatul României devenit deja republică populară, inamicii ce trebuie exterminaţi. Cuvintele şi memoria lor erau împinse în uitare şi dispreţ. Comunismul triumfa acolo unde carlismul şi regimul militar eşuaseră. Singurătatea libertăţii era, în noiembrie 1947, una absolută şi tragică.Read More

CARACTER

Caracterul e construcția înălțată de fidelitatea față de norma morală pe care cineva o împărtășește liber. Este, în același timp, respectul autorității personale și rezistența la presiunea influențelor. Tentațiile alterității lunecă pe el ca apa pe stâncă. De altfel, însăși etimologia termenului, elină bineînțeles, derivă de la verbul a grava, deci a scrie în piatră. Reprezentarea în vorbire a caracterului face deseori apel la sinonimiile pietrei: caracterul perfect e tare, inebranlabil ca roca și sugerează reazemul sigur pe care îl poți afla în om. Caracter înseamnă consecvență morală, fermitate faptică și simț al justeței. Frumusețea lui stă în armonia acestor trei atribute...Read More

Close